გიდების საერთაშორისო კონფერენციაზე დასწრების სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ, შეავსოთ თქვენი მონაცემები.

კონფერენციაზე დამსწრეთა რაოდენობა შეზღუდულია. კონფერენციაზე დასწრების დასტურს ელექტრონული ფოსტით შეგატყობინებთ.

აქვე გაცნობებთ, რომ კონფერენციის სამუშაო ენებია ქართული და ინგლისური.